Centos 7’de NTP Kurulum [Mini script ile]

Dün bir cihaz kurulumu yaparken NTP server ihtiyacı duyduk.. Şimdi Windows Server kur arayüze gir ayar felan yap.. üşendim.
Bir centos 7 kurun gui vs gibi şeylere gerek yok minimal bir kurulum
ssh ile bağlanın sırasıyla

vi script_adi.sh

a’ya basın en alt solda INSERT göreceksiniz.

Aşağıdaki komutları yapıştırın

#!/bin/bash
echo “–> ntp kuruluyor…”
sudo yum install -y ntp
echo “–> servis başlatılıyor”
sudo systemctl start ntpd
echo “–> aktif ediliyor”
sudo systemctl enable ntpd
echo “–> bir kaç firewall ayarı”
sudo firewall-cmd –permanent –add-service=ntp
sudo firewall-cmd –reload
echo “–> bitti”
systemctl status ntpd

esc’ye basın “:wq!” <– bunları yazın.
chmod 777 script_adi.sh <–enter

./script_adi.sh

eğer aktif bir internet bağlantınız varsa alacağınız çıktı bu şekilde..

Screenshot_8

Reklamlar

How to do install Linux Dash on Ubuntu?

In this article we will install a monitoring program which is very simple to install and use.

I’ll do the installation on the Ubuntu operating system.

I’m talking a bit about this software. It’s pretty basic and gives you basic information. In fact, you can think of it as a kind of theme.

Positive: Simple, simple, lightweight, use of cpu, ram, hdd. Cronjob, swap etc.

Negative: Not a centralized system. Multiple devices can not be monitored.

If you want something much more comprehensive, I suggest you Zabbix.

You can examine the pictures.

Screenshot_2Screenshot_3

Let’s start

I need to build Apache first.

sudo apt-get install apache2

Now Git’i

sudo apt-get install git

Now we enter the directory with the command “cd”.

cd /var/www/html/

Now I’m downloading the file.

sudo git clone https://github.com/afaqurk/linux-dash.git

Now I’m setting up Nano.

sudo apt-get install nano

Enter this directory, we’ll change something here.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

We are adding the following lines to the top of <Virtual Host>.

<Directory /var/www/html/linux-dash>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

Save and exit.

We are now entering another directory.

sudo nano /var/www/html/linux-dash/.htaccess

AuthType Basic
AuthName “Restricted Files”
AuthUserFile /var/www/html/linux-dash/.htpasswd
Require valid-user

We are adding the four lines above and save and exit.

Now we will create a username and password for login to web interface.

sudo htpasswd -c /var/www/html/linux-dash/.htpasswd

omert >>password>> password

And not restart service.

sudo service apache2 restart

Connect to web interface. http://ip_adress/linux-dash

Screenshot_1

Login your user name and password.

I finished the installation. I hope it was useful.
-cheersss
-omert.

Ubuntu üzerine Linux Dash kurulumu (Basic System Monitor)

Selam

Bu yazıda kullanımı basit ve kendisi basit ama işe yarar küçük bir monitoring toolunun kurulumunundan bahsedicem bugün değişiklik yapıp bunu Ubuntu’ya kurcaz.

Artıları: Basit sade, Cpu, ram, hdd, i/o, cronjoblar, swap vs gösteriyor. Bknz resimler
Eksileri: Merkezi değil tüm serverları ekleyemiyorsunuz…
Zaten kurulumu 3-5 satır komuttan ibaret gayet normal merkezi bişey istiyorsanız biraz uğraşmak lazım Zabbix vs. gibi ama küçük çaplı yerlerde iş görür. Zira Zabbix için ayrı bir server lazımken bu yakışıklı kardeşimiz hangi server’da çalışcaksa ona kuruyorsun geçiyorsun çok beklentiniz yoksa temel şeyleri karşılayan Açık kaynaklı faideli bir yazılım.

Screenshot_2Screenshot_3

Neyse başlıyoruz.

Evvela Apache’yi kuruyoruz.

sudo apt-get install apache2

Sonra Git’i

sudo apt-get install git

Cd komutu ile dizine giriyoruz

cd /var/www/html/

Şimdi Git’den Dash’ı çekeceğiz

sudo git clone https://github.com/afaqurk/linux-dash.git

Nano’yu kuruyorum, kuruluysa uğraşmayın siz.

sudo apt-get install nano

Şimdi Conf dosyasına girip bişeyler eklicez

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

<VirtualHost> ‘un üstüne altına değil aşağıdaki block’u ekliyoruz.

<Directory /var/www/html/linux-dash>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

Kaydedip çıkıyoruz…

Yeniden başka bir dizine giriyoruz.

sudo nano /var/www/html/linux-dash/.htaccess

AuthType Basic
AuthName “Restricted Files”
AuthUserFile /var/www/html/linux-dash/.htpasswd
Require valid-user

Bu 4 satırı ekliyoruz ve kaydedip çıkıyoruz.

Şimdi bir  user oluştaracağız ben omert diyeceğim user’a siz onu değiştirin komuut çalıştırdıktan sonra password belirliceksiniz 2 kere girin.

sudo htpasswd -c /var/www/html/linux-dash/.htpasswd

Servisi restart ediyoruz.

sudo service apache2 restart

Şimdi her hangi bir pc’den aynı ağda olmak kaidesiyle http://ip_adresi/linux-dash diyip diriyoruz.

Screenshot_1.jpg

Az önce belirlediğimi username password ile login oluyoruz ve bizi dash karşılıyor.

Şimdilik bu kadar.. Bir problem olursa bana yazabilirsiniz çekinmeyin bash’ımla beraber.

-cheerss
-ömert

Ücretisiz Monitoring Centos 7 TICK Kurulumu

Bu yazımda size tick kurulumunu göstereceğim peki tick nedir?

Telegraf, Influx DB, Chronograf, Kapacitor dörtlüsünün baş harflerininden oluşuyor. Her birinin farklı bir vazifesi bulunmakta. Telegraf zaman verilerini toplamakta Influx ise depolama işini üstleniyor Chronograf ise sizi uğraştırmadan mininmum efor ile kullanışlı bir grafik ekranı sunuyor. Kapacitor ise Zabbix’de olduğu gibi trigger işini yapıyor anormallikleri tespit eder örneğin cpu %80 hdd kullanımı %100 gibi vs vs.

Uyarı ları size bildirme konusunda güzel bir özellik var system admini olanları mailbox’ında okunmamış yüzlerce alert maili vardır. Burada yine config ederseniz mail alabiliyorsunuz isterseniz telegram’dan bile mesaj alabiliyorsunuz aktif olarak telegram kullanan ben için güzel bir özellik.

Bu yazıda sadece kurulum kısmını göstereceğim sonraki yazılarda alertler ve bildirme kısmınada değineceğim.

Sırayla yum install -y wget
yum install -y nano
Centos 7 yeni kurduysanız bu iki aracın yüklü olmadığını varsayıyorum wget indirme işlemlerinde kullanacağız nano ise editorümüz config dosyalarını nano ile düzenleyeceğiz siz vi ya da farklı bir editor kullanabiliriniz.

nano /etc/yum.repos.d/influxdata.repo ile açın

içine aşağıdaki repo adresini ekleyin.

[influxdb]

name = InfluxData Repository – RHEL $releasever

baseurl = https://repos.influxdata.com/rhel/$releasever/$basearch/stable

enabled = 1

gpgcheck = 1

gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key

 

ctrl+o + ctrl+x ile kaydedip çıkın.

Şimdi Influx DB’yi kuruyoruz.

sudo yum install influxdbŞimdi başlatıyoruz.
sudo systemctl start influxdbŞimdi kontrol ediyoruz yeşil renkte active runing şeklinde bir kaç satır çıktı almanız gerekiyor.

systemctl status influxdb

Şimdi Influx’u kurduk içine girip bir user oluşturacağız.

influx

CREATE USER “omert” WITH PASSWORD  ‘123456’ WITH ALL PRIVIEGES

show user

bu komutla açtığımız user’ı görüyor olmamız gerek. omert true şeklinde

exit ile çıkıyoruz her şey yolundaysa.

Şimdi nano /etc/influxdb/influxdb.conf ile conf dosyasını açıp bir kaç değişiklik yapıcaz.

[http]

# Determines whether HTTP endpoint is enabled.
# enabled = true
# The bind address used by the HTTP service.
# bind-address = “:8086”
# Determines whether HTTP authentication is enabled.
auth-enabled = true

 

http tabı altında değeri değiştireceğiz.

Conf dosyasında ilgili satırı hızlı bulmak için ctrl+w ile auth-enabled yazıp entera bastığmızda ilgili satıra gideceğiz aradığımız terimden birden fazla olabilir doğru tabın altında olduğumuzdan emin olmakta fayda var.

Değişikliği yaptıktan sonra kaydedip çıkıyoruz ve servisimizi restart ediyoruz.

sudo systemctl restart influxdb
Şimdi Telegraf’ı kurup ayarlarını yapacağız.
sudo yum install telegraf
nano /etc/telegraf/telegraf.conf

Dosyayı açıp yine username password kısmını oluşturduğumuz user name ve şifreyi yazıyoruz.
[[outputs.influxdb]]
## The full HTTP or UDP endpoint URL for your InfluxDB instance.
## Multiple urls can be specified as part of the same cluster,
## this means that only ONE of the urls will be written to each interval.
# urls = [“udp://localhost:8089”] # UDP endpoint example      urls = [“http://localhost:8086”%5D # required
## The target database for metrics (telegraf will create it if not exists).      database = “telegraf” # required

## Write timeout (for the InfluxDB client), formatted as a string.
## If not provided, will default to 5s. 0s means no timeout (not recommended).      timeout = “5s”      username = “omert”      password = “123456
## Set the user agent for HTTP POSTs (can be useful for log differentiation)
# user_agent = “telegraf”
## Set UDP payload size, defaults to InfluxDB UDP Client default (512 bytes)
# udp_payload = 512

kaydedip kapatıyoruz ve servisimizi restart ediyoruz.

sudo systemctl start telegraf

ve çalıştığından emin olmak için aşağıdaki komutu çalışıtırıyoruz active runing diyorsa problem yok demektir.

systemctl status telegraf

Şimdi infulux’un içine girmemiz lazım

influx -username ‘omert’ -password ‘123456’

show database  diyoruz aşağdaki gibi bir çıktı almamız lazım.

Output    name: databases    name    —-    _internal    telegraf

 

use telegraf diyoruz ardından

show measurements diyoruz aşağıdaki gibi bir çıktı üretecek bize.

name: measurements    name    —-    cpu    disk    diskio    kernel    mem    processes    swap    system

exit diyoruz.

Şimdi Kapacitor’u kuracağız.

sudo yum install kapacitor
nano /etc/kapacitor/kapacitor.conf
Açılan conf’da  username ve password giriyoruz.
# Multiple InfluxDB configurations can be defined.
# Exactly one must be marked as the default.
# Each one will be given a name and can be referenced in batch queries and InfluxDBOut nodes.[[influxdb]]
# Connect to an InfluxDB cluster  # Kapacitor can subscribe, query and write to this cluster.
# Using InfluxDB is not required and can be disabled.  enabled = true  default = true  name = “localhost”  urls = [“http://localhost:8086”%5D  username = “omert”  password = “123456” İlgili yerleri değiştirdikten sonra kaydedip çıkıyoruz ve aşağıdaki komutları sırayla çalıştırıyoruz.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start kapacitor

kapacitor list tasksSon komutla birlikte aşağıdaki gibi bir çıktı üretecek    ID  Type      Status    Executing Databases and Retention Policies

Şimdi Chronograf’ı kurcağız wget ile dosyamızı indireceğiz.

wget https://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf-1.2.0~beta3.x86_64.rpm

İndirdikten sonra kuruyoruz.

sudo yum localinstall chronograf-1.2.0~beta3.x86_64.rpm

sudo systemctl start chronograf

Şimdi port ayarlarını yapalım

sudo firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=8888/tcp

sudo firewall-cmd –reload

Şimdi web tarayımızdan http://ip_adresi:8888 diyerek arayüzümüze bağlanıyoruz.

 

resim 1resim 2

Login olduktan sonra her şey hazır geliyor makinemize tıklayarak grafiklere ulaşabilirsiniz.

-cheerss
-ömer

GoodSync [Free Backup and Sync]

Selam
Cobian’ın amca oğlu kıvamında hani yeni kasa passat ama cobian 190 kasa mercedes gibi aralarındaki fark öyle..

GoodSync backup programı değil aslında işi sync etmek çokda güzel yapıyor bu işi. Nereye sync ediyor derseniz path göster yeter.

Screenshot_12.png

Abi localden locale cloud’a ftp, sftp her yere sync edebiliyor.

Screenshot_13Screenshot_14.png

Şirkette bir adet desktop bir adet laptop var bana office dosyaları yetiyor yukardaki gibi basic bir confla synci ayarladım tetikleme size kalmış günlük saatlik her bağlandığında vs size kalmış. Uzantı bazlı yaptım analiz et diyince nereyi nereye alacak gösteriyor.
shadow copy tarzı olay var aslında mühim çalışanlara bunu kullanmak lazım…
eşitle diyince çok hızlı bir şekilde başlıyor çalışmaya naklen izletiyor size.

Sol taraf sağ taraf muhabbeti var anlaşması kolay kafa karıştırmıyor soldan alıp sağa veriyorum ben. tavsiye ederim çok güzel bir yazılım.

-cheerss
-ömer

Cisco VPN Reason 442: Failed to enable Virtual Adapter Hatası

Run: regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA dizinine gelin

DisplayName’i bulun ve editleyin

Satır oldukça uzun satırın başında @oemX.inf,%CVirtA_Desc%;.  kısmı silin yani satır Cisco System… şeklinde başlıyor olacak bundan sonraki hali.

ok deyip çıkın ve bağlanmayı deneyin

 

Untitled

Ubuntu 16.04 ile Azure üzerinde Apache Web Server Kurulumu

Kurumunuzda dışarıdan erişilmesi gereken bir web servis/ web sitesine ihtiyacı var aktif olarak kullandığınız bir Azure aboneliğiniz var ise dışarıdan bir hosting  firmasında ürün satılmadan Azure ile daha düşük maliyetli ve daha hızlı bir şekilde bu ihtiyacı karşılayabilirsiniz.

Bu yazıda size bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım ihtiyacımız olanlar;
-Azure aboneliği
-Ubuntu 16.04 (Mümkün olduğunca üzerinde başka bir servis hizmet vermesin sadece bu işi yapsın)

Önce güncellemelerimizi yapıyoruz.
sudo apt-get update

Ve Apache kurulumunu başlatıyoruz

sudo apt-get install apache2

Şimdi güvenlik ayarlarını yapmamız gerek.

sudo ufw app list

Bu komut ile aşağıdaki gibi bir çıktı almamız gerek.

Available applications:
Apache
Apache Full
Apache Secure
OpenSSH

Eğer böyle bir çıktı yerine aktif olmadığa dair bir çıktı aldıysanız ufw aktif hale gelmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki komutları takip edin.
sudo ufw enable

Şimdi sorgulmak için bu komutu tekrar çalıştırın sonuç değişcek ve üstteki gibi bir çıktı almanız gerekecek. Muhtemelen alamayacaksınız. UFW’ye kullancağımız bağlantıları eklememiz gerekecek aşağıdaki komutlardan sonra yukarıdaki doğru çıktıyı alıyor olacaksınız.
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow OpenSSH

Şimdi servisimiz çalışıyor mu kontrol edelim resimdeki gibi yeşil bir active running gördüyseniz bir problem yok demektir.

sudo systemctl status apache2 

Screenshot_2
Normal şartlarda şuan Web brosera http://ip_adresi şeklinde denerseniz web sayfasına ulaşıyor olmanız gerek ama şuan hata alacaksınız çünkü 80 portu kapalı Azure default olarak kapalı geliyor.Açmak için gelen güvenlik kurallarında 80 portunu açmamız gerekiyor.
(Port ayrı bir yazıda anlatıyor olacağım)
Screenshot_4
Şimdi tarayıcıda http://ip_adresi şeklinde girmeyi denediğimde web sayfasına erişiyor olacağım.
Not: İp adresi putty ile bağlandığımız ip adresi ile aynıdır.
Screenshot_3

 

-Cheerss